Teenused

Meie poolt pakutavad teenused:
  • Õhuliinide ehitamine ja rekonstrueerime madal- ja keskpingel. Ehitame ja rekonstrueerime nii paljas kui isoleeritud õhuliine.
  • Välisvalgustuse ehitustööd. See hõlmab nii kergliiklusteede, parklate kui tänavate valgustuse ehitust.
  • Sidekanalisatsiooni ehitus.
  • Kaabelliinide ehitus madal-ja keskpingel.
  • Alajaamade ehitus ja rekonstrueerimine, ajutiste alajaamade paigaldamine.
  • Projekteerime elektrivõrke, välisvalgustust ja sidekanalisatsiooni.